السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اجرای طرح آبرسانی شرق قزوین

 مدیر دفتر برنامه ریزی ،کنترل و ارزیابی طرحها شرکت آبفای استان ،اجرای طرح آبرسانی شرق قزوین را در ۴ فاز و با مبلغی بالغ بر ۶۸۹ میلیارد ریال بیان کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین مهندس "جمشید حاجی میری" مدیر دفتر برنامه ریزی ،کنترل و ارزیابی طرحها شرکت، افزود:فاز یک این طرح حدفاصل مخزن ارنجک تا مخزن پونک ، با اعتبار ۱۵۳ میلیارد ریال و به طول ۷ کیلومتر که با قطر لوله ۸۰۰ به جنس داکتیل و با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در حال اجراست.

مهندس حاجی میری فاز دوم این طرح را حدفاصل نقطه جمع آوری چاهها تا مخزن ارنجک و به طول ۶/۸کیلومتر باقطر لوله ۸۰۰ و جنس داکتیل و با اعتبار ۱۴۶ میلیارد ریال که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در ادامه فاز سه این طرح را اجرای خطوط جمع آوری چاههای بیدستان که به طول ۱۱/۵کیلومتر که از قطر لوله ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلی متر و جنس داکتیل و با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال که قرارداد ابلاغ گردیده است، عنوان نمود.

وی خاطر نشان کر: که در فاز ۴ این طرح اجرای خط برگشت از مخزن ارنجک به شبکه توزیع که ۳/۲کیلومتر لوله داکتیل به قطر ۸۰۰ میلی متر که اسناد تهیه شده ودر مرحله مناقصه است عنوان و اعتبار این فاز را ۸۰ میلیارد ریال بیان کرد.

مهندس حاجی میری ساخت و تجهیز پمپاژ مخزن ارنجک به پونک را با اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریال که در مرحله ابلاغ قرارداد است خاطر نشان نمود.

وی در پایان پروژه شرق قزوین رابهره برداری از ۲۰ حلقه چاه عنوان نمود.

دسته بندی خبر: