السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

دو انتصاب در امور آبفای شهرستان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین سرپرست اداره بهره برداری و سرپرست واحد بهره برداری از شبکه آب و تاسیسات در امور آبفای شهرستان قزوین منصوب گردیدند.

با ابلاغ مهندس "داراب بیرنوندی" رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل آبفای استان، مهندس "حسین حیدری" به عنوان سرپرست اداره بهره برداری و مهندس "ابراهیم زرآبادی" به عنوان سرپرست واحد بهره برداری از شبکه آب و تاسیسات امورآبفای شهرستان قزوین منصوب شدند.

شایان ذکر است که در این مراسم از مهندس "محمود زاچکانی" تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

دسته بندی خبر: