السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

انتصاب جدید در شرکت آبفای شهری استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین مهندس شهرام آذری راد بعنوان سرپرست دفتر آموزش شرکت منصوب شد.

 

در متن ابلاغ شده به نامبردگان آمده است، نظر به توانمندی و تجربه شما و با توجه به ابلاغ مجموعه تشکیلات مصوب و موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست آموزش شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین منصوب می شوید.

در پایان آمده است: با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی سازمانها نبود یادگیری مستمر و موثر سرمایه های اصلی آن بوده،امید است با اتکال به خداوند متعال وزیر نظر مسئول مربوطه منشا خدمات مفیدی برای ارتقاءکیفی منابع انسانی شرکت باشید.                                                    

دسته بندی خبر: