السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

انتصاب سرپرست جدید اداره آبفای ارداق

با ابلاغ مدیریت عامل، سرپرست جدید اداره آبفای ارداق از شهرهای شهرستان بوئین زهرا منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، با ابلاغ مهندس "داراب بیرنوندی" رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت، "ابوالقاسم شهبازی" به عنوان سرپرست جدید اداره آبفای ارداق منصوب گردید.

در متن ابلاغ به نامبرده آمده است: نظر به ابلاغ تشکیلات تفضیلی مصوب واحد های تابعه و بنا بر پیشنهاد سرپرست امور آبفای شهرستان بوئین زهرا، به موجب این ابلاغ و با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره آب و فاضلاب شهر ارداق تعیین می گردید.                                             

امید است با اتکال به خداوند متعال و زیر نظر مسئول مربوطه منشا خدمات موثری برای شرکت باشید.   

 

دسته بندی خبر: