السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

انتصاب جدید در شرکت آبفای شهری استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین مهندس ناهید اسکندر زاده بعنوان سرپرست دفتر امار و فن آوری اطلاعات شرکت منصوب شد.

 

در متن ابلاغ شده به نامبردگان آمده است، نظر به ابلاغ مجموعه تشکیلات تفضیلی مصوب و بنابر پیشنهاد معاون برنامه ریزی و منابع انسانی، به عنوان سرپرست دفتر آمار و فن آوری اطلاعات منصوب می شوید.

در پایان آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال وزیر نظر مسئول مربوطه منشا خدمات موثری برای شرکت باشید.                                                     

 

دسته بندی خبر: