السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی الرضا ای جان عشق، السلام ای بهر عاشق سرنوشت، السلام ای تربت باغ بهشت

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

انتصاب رئیس جدید اداره آبفای نصرت آباد

با ابلاغ مدیریت عامل، رئیس جدید اداره آبفای نصرت آباد از شهرهای شهرستان البرز منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، با ابلاغ مهندس "داراب بیرنوندی" رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت، "مهدی ملازینل" به عنوان رئیس جدید اداره آبفای نصرت آباد منصوب گردید.

در متن ابلاغ به نامبرده آمده است: نظر به ابلاغ تشکیلات تفضیلی مصوب واحد های ادارات تابعه و بنا بر پیشنهاد مدیر امور آبفای شهرستان البرز،به عنوان رئیس اداره آب و فاضلاب نصرت آبادمنصوب می شوید.                                              

امید است با اتکال به خداوند متعال و زیر نظر مسئول مربوطه منشا خدمات موثری برای شرکت باشید.   

دسته بندی خبر: