مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

برگزاری جلسه مجمع صورتهای مالی شرکت آبفای شهری استان قزوین در آبفای کشور

جلسه مجمع صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین با حضور۱۰۰%  سهامداران در شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین و به ریاست مهندس خشایی معاون برنامه ریزی و اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تشکیل و مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت آب و فاضلاب  استان قزوین برای اولین بار به صورت "ویدیو کنفرانس"و با کیفیت مطلوب تشکیل و برگزار گردید که در این جلسه مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و معاونین و کارشناسان آبفای قزوین در سالن جلسات شرکت و رئیس مجمع و نمایندگان تخصصی معاونت های شرکت مهندسی و حسابرس و بازرس شرکت در سالن مجامع آبفای کشور حضور داشتند .

 در این جلسه صورتهای مالی و گزارش هیأت مدیره شرکت آبفای استان قزوین برای سال ۱۳۹۶ بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه در ابتدا مهندس "داراب بیرنوندی"مدیر عامل آبفای استان قزوین، گزارش عملکرد هیأت مدیره را قرائت و چالش ها و برنامه های شرکت را به سمع و نظر اعضاء مجمع رساندند و سپس نمانیدگان معاونت ها تخصصی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سوالات و نظرات خود را مطرح و مدیریت محترم عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت توضیحات لازم را ارائه نمودند.

در ادامه جلسه حسابرس و بازرس قانونی، گزارش حسابرسی عملکرد سال ۱۳۹۶ را قرائت کرده و  سپس گزارش حسابرسی شرکت آبفای استان قزوین به صورت گزارش مقبول ارائه گردید.

 در نهایت مهندس خشایی رئیس جلسه مجمع با جمع بندی مباحث مطرح شده رهنمودها و برنامه ها و انتظارات مجمع از شرکت را ارائه نمود.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در خصوص برگزاری این جلسه گفت:  از مباحث عمده مطرح شده در جلسه مجمع عمومی که مورد تاکید رییس جلسه نیز بود طراحی برنامه بلندمدت برای شرکت، موضوع اقتصاد در شرکت آب و فاضلاب و چالش مدیریت و درآمد و هزینه، بازنگری وضعیت موجود و شناسایی راهکارهای جدید برای افزایش درآمد از طریق پایش مشترکین و منابع جدید درآمدی با استفاده از ظرفیت های قانونی، توجه به توسعه بازار در بخش فاضلاب و استفاده از سرمایه گذاری انجام شده برای واگذاری انشعاب به مشترکینی که تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار نگرفته اند را می توان عنوان کرد.

"باقر باجلان" افزود:  از دیگر موارد مطروحه، برنامه ریزی برای کنترل هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده علی الخصوص در بخش فاضلاب، ساماندهی و بهره برداری مؤثر و مفید از قراردادهای منعقده در بخش حجمی و جلوگیری از انباشت نیروهای حجمی بود.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۶ شرکت آب و فاضلاب استان قزوین  ۶۶.۳۴۸.۰۰۰ مترمکعب آب فروش رفته داشته که قیمت تمام شده هر مترمکعب آب به صورت میانگین ۸۷۵۴ بوده و قیمت فروش هر مترمکعب ۳.۶۹۱ ریال و قیمت تمام شده هر مترمکعب فاضلاب ۶.۰۶۴ ریال و کارمزد دفع فاضلاب هر مترمکعب ۲.۹۶۲ ریال بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به عبارت دیگری با توجه به اعمال تعرفه های تکلیفی مخفف در مترمکعب آب فروش رفته، ۵.۰۶۳ ریال و در هر مترمکعب فاضلاب دفع شده، ۳.۱۰۲ ریال زیان به این شرکت تحمیل گردیده است .

"باجلان"تصریح کرد: در خاتمه ریاست جلسه از مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت تشکر و قدردانی نمود.

لازم به ذکر است در این جلسه در شرکت آبفای استان قزوین، مهندس "داراب بیرنوندیبه عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، مهندس "علی فرخزاد"به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و نیز نماینده استانداری، "باقر باجلان"به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره  و معاون مالی و پشتیبانی "زهرا دانشور"معاون برنامه ریزی و عضو علی البدل هیأت مدیره و معاونین خدمات مشترکین و درآمد، مهندسی و توسعه و بهره برداری و نیز تعدادی از مدیران و کارشناسان شرکت حضور داشتند .  

 

دسته بندی خبر: