مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

انتصاب جدید در شرکت آبفای شهری استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین مهندس حسن امامزادهبعنوان مدیر امور اجرای طرح های تامین و توزیع آب شهری، شرکت منصوب شد.

 

در متن ابلاغ شده به نامبردگان آمده است، نظر به ابلاغ مجموعه تشکیلات تفضیلی مصوب واحد های ستادی و بنا بر پیشنهاد معاونت مهندسی و توسعه بعنوان مدیر امور اجرای طرح های تامین و توزیع آب شهری منصوب می شوید.

 

در پایان آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال وزیر نظر مسئول مربوطه    منشا خدمات موثری برای شرکت باشید.                                                    

 

 

دسته بندی خبر: