مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

تشکر از مسئولین!!!!!!!

آقاجان داداش بزرگوار سرور امروز ۸ تیر ۹۶ آب منطقه خیام از صبح قطع شده هیچکدام از تلفن ها تون جواب نمیده اینم اطلاع رسانی سایتتون هست که زیر صفره حتی تلفن حوادث آب و مورد نیاز. مردم توش نیست.قربونت هیکلتون ببندید درشو قربون سقاهای قدیم که سایت مایت نداشتن اما جوابگویی مردم بودن. میشه روشن بفرمایید ملت شریف قزوین چطوری میتونن از برنامه وساعت قطع آب اطلاع پیدا کنن
دسته بندی: 
مسؤلین