مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین خبر داد:خرید کالا و خدمات از محل اعتبارات جاری و عمرانی با هزینه بالغ بر 425 میلیارد ریال در طی سال 96 در شرکت آبفای استان قزوین

  

معاون مالی و پشتیبانی شرکت آبفای استان قزوین خرید کالا و خدمات از محل اعتبارات جاری بالغ بر 59 میلیارد ریال وخرید کالا و خدمات از محل اعتبارات عمرانی را بالغ بر 366 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزین "باقر باجلان" معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت برگزاری استعلام اجرای پروژه های لوله گذاری آب و فاضلاب و حفر چاه به تعداد 35حلقه را از اقدامات صورت گرفته طی سال گذشته عنوان نمود.

باجلان در ادامه در خصوص عملکرد حوزه انبار در ستاد آبفای استان قزوین را شناسایی اجناس راکد و ضایعات در سطح استان و انتقال به انبار مرکزی، انجام مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد، انبار گردانی شش ماهه و پایان سال از انبارهای جاری و عمرانی و انجام تعداد1764 فقره دستور کار عمرانی و جاری و تقاضا کالا خاطر نشان کرد.

وی درادامه ازاقدامات صورت گرفته در انبار این شرکت را، صدور تعداد 897 فقره حواله عمرانی و جاری،صدور تعداد 763 فقره رسید خریدعمرانی و جاری، صدور تعداد 86 فقره برگشت به انبار عمرانی و جاری،صدور تعداد456 فقره درخواست خرید کالا عمرانی و جاری ، صدور تعداد 84 فقره کنترل پروژه عمرانی و جاری و واگذاری کلیه عملیات مربوط به تخلیه بارگیری و حمل اجناس در سطح استان و پیمانکارعنوان نمود.

   

معاون مالی و پشتیبانی شرکت آبفای استان قزوین خرید کالا و خدمات از محل اعتبارات جاری بالغ بر 59 میلیارد ریال وخرید کالا و خدمات از محل اعتبارات عمرانی را بالغ بر 366 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزین "باقر باجلان" معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت برگزاری استعلام اجرای پروژه های لوله گذاری آب و فاضلاب و حفر چاه به تعداد 35حلقه را از اقدامات صورت گرفته طی سال گذشته عنوان نمود.

باجلان در ادامه در خصوص عملکرد حوزه انبار در ستاد آبفای استان قزوین را شناسایی اجناس راکد و ضایعات در سطح استان و انتقال به انبار مرکزی، انجام مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد، انبار گردانی شش ماهه و پایان سال از انبارهای جاری و عمرانی و انجام تعداد1764 فقره دستور کار عمرانی و جاری و تقاضا کالا خاطر نشان کرد.

وی درادامه ازاقدامات صورت گرفته در انبار این شرکت را، صدور تعداد 897 فقره حواله عمرانی و جاری،صدور تعداد 763 فقره رسید خریدعمرانی و جاری، صدور تعداد 86 فقره برگشت به انبار عمرانی و جاری،صدور تعداد456 فقره درخواست خرید کالا عمرانی و جاری ، صدور تعداد 84 فقره کنترل پروژه عمرانی و جاری و واگذاری کلیه عملیات مربوط به تخلیه بارگیری و حمل اجناس در سطح استان و پیمانکارعنوان نمود.

 

  

 

 

دسته بندی خبر: