مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

جدول هزینه ها

1- آیا آزمایش کنتور برای مشترک هزینه دارد؟ 2- تبصره 3 چیست که در فیش آمده است؟ 3- اگر مصرف به صورت غیر متعارف و به یکباره 4 برابر ومتعاقباً مبلغ فیش 10 برابر نورم سالانه شود چه باید کرد؟
دسته بندی: 
مشترکین