مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

تشکیل دومین جلسه کمیته GIS در شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین جلسه کمیتهGISبا حضور مهندس "احمد هجرانفر"مدیر عامل آبفای استان که به عنوان عضو اصلی و رئیس کمیته ، مهندس "علی موسی خانی"دبیر کمیته ، معاونین  و مدیر امور آبفای شهرستان قزوین و مدیر انفورماتیک  به عنوان عضو اصلی و شرکت مهندسین مشاور زمین ترسیم خاورمیانه بعنوان مشاور پیاده سازی سیستم GISدر سطح شرکت برگزار شد .

در این جلسه مهندسین مشاور زمین ترسیم خاورمیانه گزارشی از پیشرفت کار در 2 ماه اخیر ارائه نمودندکه محورهای گزارش فاز یک، مدول مفهومی و طرح اولیه نرم افزار ، گزارش ممیزی اطلاعات مشترکین بر پایه GIS، گزارش چارچوب ازبیلت طراحی شده برای شرکت، چالش و نیازهای سیستم، اطلاعات سیستم مشترکین مورد  تبادل نظر  قرارگرفت.

 

دسته بندی خبر: