مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

 

 

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

مراحل آزمایشات تست خشک و تر تصفیه خانه محمود آباد در حال انجام است

مدیرعامل، معاونت فنی و مهندسی و جمعی از مدیران شرکت آبفای استان از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر محمود آباد نمونه بازدید کردند.

 به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین، در این بازدید که در هفته دولت صورت پذیرفت مهندس جعفر زاده" مدیر پروژه سرمایه گذاری گزارشی از مراحل انجام آزمایشات تست خشک و تر تصفیه خانه را ارائه نمود.

شرکت آب و فاضلاب موفق گردیده با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و احداث تصفیه خانه فاضلاب محمود آباد نمونه و آبیک را دردست احداث قرار دهد.

تصفیه خانه فاضلاب محمود آباد نمونه با ظرفیت 7400 متر مکعب حجم پساب تصفیه شده در شبانه روز بوده که جمعیت 40 هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

پساب تصفیه خانه فاضلاب محمود آباد نمونه  با هماهنگی شرکت آب ومنطقه ای قزوین برای مصارف کشاورزی  و نیز در فصول غیر آبیاری در  شبکه آبیاری دشت قزوین جهت تغذیه مصنوعی آبخوان مورد استفاده قرار گیرد.

دسته بندی خبر: