مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

میلاد مسعود منجی عالم بشریت حضرت قائم (عج) مبارک باد

آمار سال 95

 

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین سال 1395

ردیف

موضوع

واحد

بودجه  سال 95

عملکرد  سال95

درصد تحقق

1

انشعاب آب واگذار  شده 

فقره

8364

6108

73

 

 

 

 

 

 

2

آحاد فاضلاب واگذارشده

فقره

10007

7474

75

3

توسعه  شبکه  توزیع آب 

کیلومتر

25

16.805

67.2

4

توسعه خط انتقال آب 

کیلومتر

7.7

6.58

85.4

5

اصلاح  شبکه توزیع آب

کیلومتر

20.6

17.904

86.9

6

توسعه  شبکه فاضلاب

کیلومتر

38

33.635

88.5

7

توسعه خط انتقال فاضلاب

کیلومتر

2.5

3.545

142

8

آب تولید شده 

هزارمتر مکعب

80000

79409

99.3

9

آب فروش رفته 

هزارمتر مکعب

65599

64885

98.9

10

تعداد چاههای حفر شده 

حلقه

21

13

62

11

تعداد چاههای تجهیز شده 

حلقه

22

13

59.1