مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

آمار سال 95

 

آمار مقایسه ای بودجه وعملکرد شرکت  آب و فاضلاب استان  قزوین سال 1395

ردیف

موضوع

واحد

بودجه  سال 95

عملکرد  سال95

درصد تحقق

1

انشعاب آب واگذار  شده 

فقره

8364

6108

73

 

 

 

 

 

 

2

آحاد فاضلاب واگذارشده

فقره

10007

7474

75

3

توسعه  شبکه  توزیع آب 

کیلومتر

25

16.805

67.2

4

توسعه خط انتقال آب 

کیلومتر

7.7

6.58

85.4

5

اصلاح  شبکه توزیع آب

کیلومتر

20.6

17.904

86.9

6

توسعه  شبکه فاضلاب

کیلومتر

38

33.635

88.5

7

توسعه خط انتقال فاضلاب

کیلومتر

2.5

3.545

142

8

آب تولید شده 

هزارمتر مکعب

80000

79409

99.3

9

آب فروش رفته 

هزارمتر مکعب

65599

64885

98.9

10

تعداد چاههای حفر شده 

حلقه

21

13

62

11

تعداد چاههای تجهیز شده 

حلقه

22

13

59.1