مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

خلاصه وضعیت پروژه های جاری آب و فاضلاب شهرهای استان

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

معاونت مهندسی و توسعه

خلاصه وضعیت پروژه های جاری آب و فاضلاب شهرهای استان

 

ردیف عنوان پروژه محل اجرا پیمانکار

مبلغ قرارداد 

(میلیون ریال)

شماره پیمان تاریخ پیمان تاریخ پایان قرارداد درصد پیشرفت فیزیکی
1 احداث و تجهیز ایستگاه پمپاژ مهرگان مهرگان البرز میکرو سیستم 25000 1661/د/92 1392/02/15 1393/02/15 70
2 احداث مخزن 2000 متر مکعبی و خط انتقال شمس کلایه شمس کلایه خیزاب شهر 2920 10101/ع/92 1392/07/17 1393/05/17 25
3 مخزن 10000 متر مکعبی آبیک آبیک مارلیک سازه پرتو 11000 10784/ع/ق/89 1389/06/30 1393/06/31 80
4 خط انتقال آب شهرک صنعتی آبیک آبیک سایه گستر شکیل 860 92/1349 1392/09/24 1393/03/25 50
5 مخزن 1000 مترمکعبی مجتمع دامداری  دانسفهان دانسفهان ثمین آب 3680 16417/ع/92 1392/11/26 1393/11/26 5
11 احداث اتاق پست پاساژ و اتاق برق ایستگاه پمپاژ شریفیه شریفیه البرز میکرو سیستم 873 4266/ع/93 1393/03/31 1393/09/30 20
12 احداث اتاق سرچاهی شماره 5 شال به همراه حصارکشی آن شال ممتاز راه پاسارگاد 635 5285/ع/93 1393/04/17 1393/08/17 10
13 احداث اتاق سرچاهی شماره 12 آبیک  به همراه حصارکشی آن آبیک ممتاز راه پاسارگاد 600 5288/ع/93 1393/04/18 1393/08/18 5
6 مخزن 10000 مترمکعبی شرق قزوین قزوین نارین 11500 18083/ع/ق/89 1389/10/22 1393/06/31 85
7 اجرای شبکه فاضلاب قزوین قزوین ارگ چینه 4680 10102/ع/92 1392/07/17 1393/04/17 40
8 اجرای شبکه فاضلاب شهرک مهرگان مهرگان فروهر آب گستر 2380 155/د/92 1392/11/08 1393/08/08 35
9 اجرای لاگونهای تصفیه خانه تاکستان تاکستان طرفه سازه 11000 11205/ع/91 1391/07/17 1392/05/17 40
10 اجرای ترمیم نوار حفاری تاکستان سریع سازان 6500 11543/ع/ق/91 1391/07/23 1392/07/23 50
14 شبکه فاضلاب شهر آبیک آبیک زایندآب پیام 815 4209/ع/93 1393/03/28 1393/07/28 5
15 شبکه فاضلاب شهر آبیک مهرگان فروهر آب گستر 238 15593/د/92 1392/11/08 193/08/08 40
16 فنس کشی تصفیه خانه فاضلاب  بوئین زهرا آبادیس سازه ستبر بتن 1780 4515/ع/93 1393/04/04 1393/10/04 5
17 اجرای عملیات تکمیل بخشی از شبکه فاضلاب  آبگرم راهسازی گسترش خرمشهر 989 5705/ع/93 1393/04/23 1393/07/23 5
18 اجرای عملیات تکمیل بخشی از شبکه فاضلاب  آبگرم راهسازی گسترش خرمشهر 679 6000/ع/93 1393/04/29 1393/07/29 5
19 احداث تصفیه خانه فاضلاب به روش BOT محمودآباد سرمایه گذار - 92/10/8225 1392/06/12 1394/12/12 15
20 احداث تصفیه خانه فاضلاب به روش BOT آبیک سرمایه گذار - 92/10/9473 1392/07/06 1395/05/20 1