مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

اولویت تحقیق سال ۱۳۹۶

                                    «عناوین اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال ۹۷»

ردیف

عنوان شرکت

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

اسناد بالادستی

عنوان مشکل کلیدی

دلایل اولویت داشتن

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

۱

شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین

ارزیابی و بهینه سازی کیفیت آب در مخازن و شبکه توزیع آب شهری با  استفاده از شاخص های مختلف کیفی مدل WQLدر محیط GIS(پایلوت شهر آبیک )

پروژه پژوهشی

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

۲- ورود آلاینده ها و فلزات سنگین به منابع آب

با توجه به نیاز تامین امنیت کیفی آب این تحقیق ضروری است .

تعیین راهکارهای بهبود کیفی آب در سطح شبکه توزیع

ارائه راه حل مشکل

۲

شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین

بررسی راهکارهای ارتقای فرآیندی تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین و ارائه دستور العمل اجرایی

پروژه پژوهشی

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

۱۹- کارایی نامناسب و پایین بودن راندمان تجهیزات مرتبط با تصفیه خانه و تاسیسات آب و فاضلاب

با توجه به الزامات محیط زیست و جلوگیری از افزایش مصرف کلر

ارائه راهکارها و دستورالعمل ارتقای فرآیند تصفیه خانه

ارائه راه حل مشکل

۳

شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین

طراحی و ساخت اسپایدر جهت بررسی شرایط بهینه برای عمق سنجی آب و ویدیو بازرسی چاههای در حال بهره برداری

پروژه پژوهشی

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

۳- کاهش عمر مفید چاههای آب شرب

در حال حاضر ویدئو بازرسی از داخل چاههای آب با ریسک بسیار بالایی مواجه می باشد

ساخت دستگاه ویدیو بازرسی چاهها(از مشاوره کمیته رباتیک صنعت برق مستقر در پژوهشگاه نیرو بهره گرفته شود)

ارائه راه حل مشکل

۴

شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین

طراحی و بهینه سازی تطبیقی سیستم هیدرولیک و پمپاژ چاه مناسب با شرایط فیزیکی و متغیر چاه (مطالعه موردی)

پروژه پژوهشی

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

۱۹- کارایی نامناسب و پایین بودن راندمان تجهیزات مرتبط با تصفیه خانه و تاسیسات آب و فاضلاب

با توجه به افت سطح آب زیرزمینی و هزینه های مهندسی مجدد پمپ چاهها، این پروژه در راستای کاهش هزینه می باشد.

ارائه مدل بهینه جهت بهره برداری از سیستم های پمپاژ از چاههای آب

ارائه راه حل مشکل