مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه پیامکی " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم.
ثبت شماره تلفن و شناسه قبض مشاهده قبض درگاه پرداخت بانک مشاهده آخرین صورتحساب مشاهده سوابق آب بها  میز خدمت روستایی

مشترک گرامی با ارسال فقط شناسه‌ی قبض آب به سامانه " ۱۰۰۰۱۱۱۲۲ " با حذف قبض کاغذی یاریگر محیط زیستمان باشیم. (شرکت آب وفاضلاب استان قزوین )

اهداف

لیست اهداف:

 

  لیست اهداف سالیانه و پایش آنها ( سال ۱۳۹۱) کد: ۰۱/۰۴/۰۱/ن
برنامه عملکرد
چشم انداز خط مشی شرح هدف شرح برنامه اجرایی مقدار برنامه مقدار واقعی مقدار مغایرت دلایل مغایرت مسئول انجام/پایش
بند ۵و۱۱و۱۲ بند ۱ بهبود عملکرد فرایندها و افزایش رضایت مشترکین کاهش زمان نصب انشعاب مشترکین از طریق برون سپاری ۵ روز       معاونت درآمد
افزایش رضايت مشترکین از طریق کاهش قطع آب و تامین فشار آب استاندارد ۸۲%       معاونت بهره برداری
بند ۱و۴و۶و۸و۱۲ و۱۳ بند ۲ افزایش تجهیزات تله متري و online در شبکه و مخازن آب خرید دستگاههای کلرسنج online در شبکه و مخازن جهت کنترل کیفی آب ۸دستگاه       معاونت بهره برداری
توسعه تجهیزات تله متری ۳اجراو۱۴ارتقاء       معاونت بهره برداری
بند ۱و۴و۶و۸و۱۲ و۱۳ بند ۲ ارتقاء کیفی آزمونهای کنترل کیفیت خرید تجهیزات مدرن ۱شهر       معاونت بهره برداری
کالیبراسیون تجهیزات ۲۰ دستگاه       معاونت بهره برداری
استقرار استاندارد ISO/IEC17025 ۸۰%       معاونت بهره برداری
بند ۱و۴و۶و۸و۱۲ و۱۳ بند ۲ ساخت مخزن و خط انتقال ، توسعه و اصلاح شبکه توزیع اب در جهت بهبود کمی و کیفی آب آشامیدنی توسعه شبکه توزیع ۳۰ک       معاونت مهندسی و توسعه
احداث خط انتقال آب ۲۰ک       معاونت مهندسی و توسعه
ساخت و بهره برداری ایستگاه پمپاژ و مخازن ۵۵۰۰۰م م       معاونت مهندسی و توسعه
حفاری و تجهیز چاه ها ۱۶حفاری و۷تجهیز       معاونت بهره برداری
اصلاح انشعاب فرسوده ۵۰۰۰       معاونت بهره برداری
اصلاح و بازسازی شبکه توزیع ۶۰       معاونت بهره برداری
بند ۲و۴و۶و۸و۱۲ بند ۳ توسعه و تکمیل تاسیسات فاضلاب برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست فروش انشعاب( واحد) فاضلاب و هدایت آلاینده ها به سمت تصفیه خانه ۱۷۵۲۴       معاونت درآمد
تکمیل مطالعات تصفیه خانه های فاضلاب ۲       معاونت مهندسی و توسعه
بند ۲و۴و۶و۸و۱۲ بند ۳ اجرای خط انتقال فاضلاب به صورت ثقلی و نصب انشعابات تهیه مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و اجتماعی ۱۰۰%       معاونت مهندسی و توسعه
تهیه مطالعات فاز ۱و۲ ۵۰%       معاونت مهندسی و توسعه
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ۱۲۰ ک       معاونت مهندسی و توسعه
بند ۱۰ بند ۴ کاهش رویدادها و عوامل زیان آور محیط کار اجرای آزمایشات نورسنجی و صداسنجی ۱۰۰%       معاونت بهره برداری
بهبود وضعیت چاههای ارت ۱۰۰%       معاونت بهره برداری
نصب تابلوهای علائم هشدار دهنده ۱۰۰%       HSE
خروج کپسولهای گاز از محیط آزمایشگاه و ایجاد سامانه مخصوص ۱۰۰%       HSE
انجام آزمایشات ادواری کارکنان ۱۰۰%       معاونت پشتیبانی
استاندارد سازی جرثقیل های سقفی ۱۰۰%       HSE
شارژ کپسول های اطفاء حریق ۱۰۰%       HSE
بند ۱۰ بند ۴ توانمند سازی نیروی انسانی در جهت افزایش کارائی و کاهش ریسک ایمنی برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت ۱۰۰%       معاونت برنامه ریزی
بند ۳ بند ۵ ارتقاء سطح آگاهی، دانش، مهارت کارکنان در سطوح مختلف به عنوان اصلی ترین سرمایه های شرکت میزان نفر-ساعت آموزشی ۱۵۰۰۰       معاونت برنامه ریزی
بند ۷و۹و۱۳و۱۴و۱۵ بند ۶ گسترش باور همگانی در جهت رعایت الگوی مصرف چاپ مقاله در جراید محلی ۱۰۰       روابط عمومی
اجرای برنامه درصدا و سیما تیزرهای تلویزیونی( ۲۰۰۰ ثانیه ) زیر نویس تلویزیونی (۲۰۰ مورد ) تیزر رادیوئی ( ۳۰۰ مورد ) ۳۰۰۰ثانیه       روابط عمومی