مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم      «جشنواره آب»

 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم * آب سرچشمه حیات است، بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت * نیمه خالی لیوان هم مهم است، آب را هدر ندهیم

نظر شما در باره ی پورتال جدید شرکت چیست؟

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدیدکنندهرایبرچسب زمانیمرتب‌سازی صعودی
2.182.208.32ضعیفي, 07/01/1397 - 06:51
5.117.45.111ضعیفج, 06/30/1397 - 19:35
10.126.15.13ضعیفد, 06/26/1397 - 04:42
2.187.198.175متوسطپ, 06/22/1397 - 09:33
188.159.110.140ضعیفي, 06/18/1397 - 19:38
5.117.237.197ضعیفد, 06/05/1397 - 09:13
2.182.207.18ضعیفي, 05/28/1397 - 20:12
91.107.175.246ضعیفج, 05/26/1397 - 17:36
188.159.111.180ضعیفچ, 05/24/1397 - 15:26
65.49.68.161ضعیفد, 05/15/1397 - 08:41
188.211.87.73ضعیفج, 05/12/1397 - 20:58
89.41.13.128خوبچ, 05/10/1397 - 19:56
104.194.24.243ضعیفي, 05/07/1397 - 10:27
188.211.157.242خوبپ, 05/04/1397 - 09:45
109.110.173.227ضعیفي, 04/31/1397 - 05:05
2.187.206.31ضعیفج, 04/29/1397 - 10:04
2.187.122.229ضعیفچ, 04/27/1397 - 15:11
89.41.228.19خوبي, 04/24/1397 - 07:52
89.41.8.63خوبش, 04/23/1397 - 19:38
46.224.187.185ضعیفج, 04/22/1397 - 11:21