مصرف بهینه آب این نعمت گرانقدر را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم

کسب مقام قهرمانی تیم تیراندازی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در رقابت های سراسری وزارت نیرو را تبریک عرض می نماییم .

نشریه الکترونیکی

نشریه تسنیم شهریور ماه 1396
نشریه تسنیم مرداد ماه 1396
نشریه تسنیم خرداد ماه 1396
نشریه تسنیم فروردین ماه 1396
نشریه تسنیم بهمن ماه 1395
نشریه تسنیم دی ماه 1395
نشریه تسنیم آبان ماه 1395
نشریه تسنیم مهر ماه 1395
نشریه تسنیم شهریور ماه 1395
نشریه تسنیم مرداد ماه 1395

صفحه‌ها